СТАТУТ

СТАТУТ (витяги) Львівської обласної громадської організації “Братство Магістрів Академії державного управління” (“БРАМА”) І. Загальні положення. 1.1. Львівська обласна громадська організація “Братство Магістрів Академії державного управління” (надалі – «БРАМА») є місцевою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом. 1.2. «БРАМА» діє на підставі Конституції України, Закону …