Статут

СТАТУТ
(витяги)
Львівської обласної громадської організації
“Братство Магістрів Академії
державного управління”
(“БРАМА”)

І. Загальні положення.

1.1. Львівська обласна громадська організація “Братство Магістрів Академії державного управління” (надалі – «БРАМА») є місцевою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. «БРАМА» діє на підставі Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян” та цього Статуту.

1.3. «БРАМА» діє на основі добровільності і рівності її членів, самоуправління та відповідно до чинного законодавства України.

1.4. «БРАМА» є неприбутковою організацією та має право виступати позивачем і відповідачем у суді.

1.5. «БРАМА» поширює свою діяльність на територію м. Львова та Львівської області.

1.6. Повна назва – Львівська обласна громадська організація “Братство Магістрів Академії державного управління”, скорочена – ЛОГО “БРАМА”.

1.7. Юридична адреса: Україна. 79491. м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського 16.

 1. Мета та завдання.

2.1. Метою діяльності «БРАМА» є реалізація та захист законних прав та інтересів своїх членів, об’єднання слухачів та випускників магістратури, а також здобувачів, аспірантів і докторантів Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України навколо ідеї розбудови Української держави, сприяння розбудові демократії та громадянського суспільства.

2.2. Завданням «БРАМА» є:

 • сприяння зміцненню зв’язків та співпраці між випускниками, слухачами Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (надалі – Академія), а також здобувачами, аспірантами і докторантами;
 • популяризація Академії державного управління;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу магістра державного управління;
 • сприяння процесу розбудови держави на засадах патріотизму, фаховості та відстоювання національних інтересів;
 • навчання, сприяння та допомога у самовдосконаленні та самореалізації молодих державних службовців;
 • допомога державним службовцям та депутатам різних рівнів в освоєнні новітніх комунікаційних технологій, практики та теорії менеджменту;
 • участь у формуванні та реалізації загальнонаціональних програм;
 • участь у програмах іноземних та міжнародних організацій, участь у проведенні міжнародних заходів у відповідності до чинного законодавства України;
 • формування громадської думки шляхом виступів представників “БРАМА” у засобах масової інформації, лекційної пропаганди, збору підписів під зверненнями та іншими законними способами;
 • сприяння в розробці, впровадженні та наданні методичної та практичної допомоги членам «БРАМА»;
 • внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • відрядження за кордон і прийом в Україні вітчизняних та іноземних спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю «БРАМА»;
 • участь у висуненні й підтримці кандидатів у депутати, у державні представницькі органи та інші громадські інституції;

2.3. Діяльність «БРАМА» базується на принципах законності, гласності, добровільності, плюралізму, рівності та незалежності всіх її членів.

2.4. Для досягання статутної мети і завдань «БРАМА» має право:

 • представляти і захищати свої законні інтереси у державних і недержавних установах;
 • отримувати добровільні пожертвування громадян, підприємств, організацій будь-якої форми власності, в тому числі і з-за кордону;
 • поширювати інформацію про діяльність «БРАМА»;
 • отримувати гранти у вітчизняних та іноземних фондів-донорів, брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах та програмах;
 • пропагувати знання і передовий досвід шляхом проведення семінарів, симпозіумів, конференцій, лекцій, засідань робочих груп, а також через засоби масової інформації (ЗМІ);
 • засновувати засоби масової інформації ( ЗМІ) та періодичні видання;

2.5. «БРАМА» у відповідності до покладених на неї завдань виконує такі функції:

 • проводить дорадчу та пропагандистку роботу із зацікавленими фізичними і юридичними особами;
 • співпрацює з слухачами та випускниками Академії (а також із здобувачами, аспірантами і докторантами);
 • створює банк даних з питань статутної діяльності, а також використовує дані закордонних джерел;
 • підтримує міжнародні, всеукраїнські зв’язки, укладає відповідні угоди;
 • здійснює інші заходи, які не суперечать чинному законодавству України;
 • використовує ЗМІ з метою поширення інформації про свою діяльність.