Завдання «БРАМА»

Завдання «БРАМА»

 • сприяння зміцненню зв’язків та співпраці між випускниками, слухачами Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (надалі – Академія), а також здобувачами, аспірантами і докторантами;
 • популяризація Академії державного управління;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу магістра державного управління;
 • сприяння процесу розбудови держави на засадах патріотизму, фаховості та відстоювання національних інтересів;
 • навчання, сприяння та допомога у самовдосконаленні та самореалізації молодих державних службовців;
 • допомога державним службовцям та депутатам різних рівнів в освоєнні новітніх комунікаційних технологій, практики та теорії менеджменту;
 • участь у формуванні та реалізації загальнонаціональних програм;
 • участь у програмах іноземних та міжнародних організацій, участь у проведенні міжнародних заходів у відповідності до чинного законодавства України;
 • формування громадської думки шляхом виступів представників “БРАМА” у засобах масової інформації, лекційної пропаганди, збору підписів під зверненнями та іншими законними способами;
 • сприяння в розробці, впровадженні та наданні методичної та практичної допомоги членам «БРАМА»;
 • внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • відрядження за кордон і прийом в Україні вітчизняних та іноземних спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю «БРАМА»;
 • участь у висуненні й підтримці кандидатів у депутати, у державні представницькі органи та інші громадські інституції;

Залишити відповідь